logo

NACHI 150TBH10DB bearingBearing 150TBH10DB

Angular contact ball bearings 150TBH10DB

Bearing number : 150TBH10DB

Size (mm) : 150x225x33.75

Brand : NACHI

Bore Diameter (mm) : 150

Outer Diameter (mm) : 225

Width (mm) : 33,75

Bearing dimensions and specification in NACHI catalogue:

d - 150 mm

D - 225 mm

B - 33,75 mm

Angle (α) - 40 °

r min. - 2.1 mm

r1 min. - 1.1 mm

2B - 67,5 mm

Basic dynamic load rating (C) - 143 kN

Basic static load rating (C0) - 445 kN

(Grease) Lubrication Speed - 2700 r/min

(Oil) Lubrication Speed - 3200 r/min